Keresés

Vásárlási feltételek

A www.cssc.hu internetes áruház oldalain regisztráció nélkül nézelődhet, megtekintheti termékeinket és árainkat. A menük segítségével termékkörök szerinti kigyűjtéseket tekinthet meg, illetve a részletes keresővel termékre kereshet.

A vásárlás csak Regisztráció után történhet meg. A www.cssc.hu érkező megrendeléseket abban az esetben tudjuk teljesíteni, ha a regisztráció folyamat során kért adatokat Ön hiánytalanul megadja. A szállító sem megrendeléskor, sem később nem köteles ellenőrizni a megrendelő által megadott adatok valódiságát, továbbá a megrendelő személyének felhatalmazását a Web áruházban történő eljárásra, megrendelésre. Az esetleges valótlan adatok közléséből fakadó valamennyi kárért a megrendelő köteles helyt állni.

Az alábbi adatokat szükségesek a regisztrációhoz megadni: a vevő neve, felhasználóneve, jelszava, telefon- és email elérhetősége, számlázási, szállítási címe. Amennyiben az Ön lakcíme és a szállítási cím megegyezik, akkor csak a számlázási címet kell kitöltenie.

A regisztráció az Ön kényelmét is szolgálja, hiszen amikor újra nálunk vásárol, belépéskor a jobb oldalon elegendő bejelentkeznie és már rendelhet is. Belépést követően az Ön felhasználó neve jelenik meg a Bejelentkezés felirat alatt.

A Saját fiók menüben bármikor módosíthatja a regisztrált adatokat, illetve megváltoztathatja a bejelentkezési jelszavat.

A regisztrációval Ön hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Az adatvédelmi törvény értelmében ezeket az adatokat nem vagyunk jogosultak másra felhasználni, illetve továbbadni.

Az Ön által megadott e-mail címre küldjük a rendelés visszaigazolását.

 

Termékek

Az egyes termékek részletes jellemzőit az adott termékre klikkelve tekintheti meg. A különböző kategóriákban a termékek listaszerűen helyezkednek el, azaz egymás alatt (bruttó árral). A termékekre kattintva rövid leírás is található, ami tájékoztat a termék fontosabb tulajdonságairól.

Áraink bruttó árak, melyek tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót, nem tartalmazzák a szállítási költséget.

Az árak tájékoztató jellegűek, rendelés után – eltérés esetén értesítjük, ezután eldöntheti, hogy a rendelést továbbra is fenn tartja, vagy eláll a rendeléstől.

A termékek mellett feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati darabára, amely forintban értendő. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. Cégünk az árváltozás jogát fenntartja.

Általános Szerződési Feltételek:

 

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weboldalán (http://www.cssc.hu) keresztül folytatott jogviszonyra terjed ki.

Az alábbiakban nem rögzített vagy azoktól eltérő feltételeket a mindenkori árajánlat, illetve rendelés visszaigazolás tartalmaz (szállítási határidő, engedmény, szállítási mód, további információk).


A Felhasználó a megrendeléssel és az általa átvett termékekkel, valamint az online rendszeren keresztül
történő regisztrációjával elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit.

 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI


Szolgáltató neve: SKF Üzletház Czeglédi Sándor
Szolgáltató székhelye: H-5520, Szeghalom, Széchenyi út 8/1.

Adószáma: 44214120-2-04

Telefonszáma: +36-66-470-028

 

A webtárhely szolgáltató: Profitárhely Kft. | Weboldal: https://www.profitarhely.hu | Telefon: +36 20 254 0866 |
E-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu  | Levelezési cím: Profitárhely Kft., H-6000 Kecskemét, Szolnoki út 23. |Adószám: 23173080-2-03

2. DEFINÍCIÓK


Felhasználó: az a magánszemély vagy vállalkozás, amely árajánlat-, vagy szakmai információkérése,
valamint megrendelése alapján kapcsolatba került a Szolgáltatóval. Azon kapcsolatokra, akik regisztrálnak a www.cssc.hu weboldalon elérhető ügyféloldalon, a Szolgáltató Vevőként tekint.
Szolgáltató: az ügyfélszolgálaton keresztül folytatott értékesítést végző jogi személy.

 

3. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK


3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.


3.2. A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a gyártási és értékesítési tevékenységéhez rendelkezik
minden hatósági-, működési engedélyekkel, feltételekkel.


3.3. A jelen Szabályzat 2018.05.15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok
hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. A Felhasználók az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétellel, valamint a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve valamennyi
szabályozás automatikusan érvényes.


3.4. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalára
vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az online
ügyféloldalnak –, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a
Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.


3.5. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő
tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a
Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

4. ÁRAK ÉS TERMÉKEK

 

4.1. A weboldalon a termékek mellett megjelenített árak bruttó árak. Az ár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Kedvezménnyel rendelkező partnereink a weboldalon is, - bejelentkezés után - a kedvezményes áron történő vásárlásra jogosultak.

4.2. Fizetés módja, utánvéttel készpénzben a futárcégnek a termék átvételekor.

4.3. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályok szerinti késedelmi kamatot számítson fel, valamint a megfelelő jogi lépéseket tegyen a kintlévősége behajtására. A késedelmi kamat mértéke – ha a felek másképpen nem egyeznek meg – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. Az egész naptári félévre ezt kell alkalmazni, majd új naptári félévkor az első napon érvényes jegybanki kamat +8%.

4.4. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget az online katalógusban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 

4.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

5. RENDELÉS MENETE

 

5.1. A Felhasználó a regisztrációs folyamat lezárását követően bejelentkezik a weboldalon elérhető személyes ügyféloldalára.

5.2. A Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3. A Felhasználó a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket, amelyet bármikor megtekinthet a „Kosár - Részletek” ikonra kattintva.

5.4. Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, erre lehetősége van. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát, szükség esetén a kosárban módosíthatja a darabszámot. A „Kosár ürítése” ikonra kattintva törölheti a kosár tételeit illetve az egész tartalmát.

5.5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállítás költségeit kiszámlázza a Vevő részére, amelyet a rendelés-visszaigazolás és a számla tartalmaz.

Árajánlat esetén a szállítási költségre vonatkozó információ, tájékoztató jellegű.

5.6. Amennyiben az online katalógusban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést/ajánlatkérést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.10. A Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

6. A MEGRENDELÉSEK / AJÁNLATKÉRÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

 

6.1. A megrendelések/ajánlatkérések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A rendelések és ajánlatkérések feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a ezek leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. A Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését/ajánlatkérését. Szükség esetén telefonos egyeztetést kezdeményez a Vevővel.

 

6.2. A szállítási határidő a megrendelt termékektől valamint a szükséges beszerzési időtől függ.

A raktáron lévő termékek jellemzően a következő 1-2 munkanapon kiszállításra kerülnek. A megrendelés napján csak abban az esetben tudjuk a megrendelt árut elküldeni, ha a termék készleten van, illetve ha a megrendelés du. 13 óráig beérkezik. A 13 óra után beérkező megrendeléseket a megrendelés napját követő munkanapon adjuk fel.

 

6.3. Egy terméket úgy tud kiválasztani, hogy a megjelenő képernyőn megadhatja a megrendelni kívánt mennyiséget, majd rákattint a termék mellett lévő Kosár gombra. A képernyő jobb oldalán folyamatosan követheti rendelésének részösszegét, valamint megtekintheti a kosár tartalmát. Vásárlás gombra kattintva ellenőrizheti a kosarának tartalmát, itt van lehetősége a rendelés módosítására vagy törlésére. Ezt követően a rendelés nem módosítható.

 

6.5. A projekt fizetendő végösszegét, a megrendelés összesítését, a rendelés-visszaigazolás részletesen tartalmazza. A szállítási dokumentumot, amely számla vagy szállítólevél, a csomag tartalmazza.

 

A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

6.6. Visszaigazolás. Az Ön által közölt e-mail címre visszaigazolást küldünk rendeléséről és egy munkanapon belül jelezzük, hogy az Ön rendelését mikor tudjuk teljesíteni.

 

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Megrendelésének leadásától számított 24 órán belül megrendelését írásban az info@cssc.hu e-mail címre küldött lemondó levéllel, indoklás és kötelezettség nélkül lemondhatja. Megrendelés esetén továbbá élhet a 17/1999. Kormányrendeletben leírtakkal és megrendelésétől az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállással.

Elállási nyilatkozat.

7.2. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

7.3. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.4. A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.5. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.6. A Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

7.7. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a terméke(ke)t.

7.8. A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

7.9. A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

 

8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

 

(KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS)

 

A fogyasztóvédelem és a Polgári törvénykönyvben meghatározott idevonatkozó jogszabályok érvényesek.

 

 

9. TITOKTARTÁS

 

A Vevő köteles a mindenkori árajánlat és a rendelés teljesítésével kapcsolatban felmerült minden információt és üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelni. A Szolgáltató kifejezett egyetértése nélkül semmiféle információt, iratot, dokumentációt, rajzot, ábrát vagy egyéb dokumentumot harmadik félnek nem adhat át, vagy egyéb módon nem tehet hozzáférhetővé.

A Szolgáltató a Vevő adatait és dokumentumait ugyancsak bizalmasan kezeli.

 

 

 

10. PANASZKEZELÉS RENDJE

 

10.1. A weboldalon elérhető ügyféloldal és az értékesítési ügyfélszolgálat célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát emailben, vagy levél útján is közölheti.

 

10.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak.

 

10.3. Az írásbeli panaszt az Ügyfélszolgálat 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panaszfelvételi jegyzőkönyv

10.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is. Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: H-1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf.: 20.

Központi telefonszám: +36-1-459-4800

Fax: +36-1-210-4677

E-mail: nfh@nfh.hu

 

11. SZERZŐI JOGOK

 

11.1. Miután a cssc.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a cssc.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

11.2. A cssc.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

11.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

11.4. Tilos a cssc.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a cssc.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

11.5. A cssc.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

 

12. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.cssc.hu/?q=adatvedelem

 

 

Szeghalom, 2018.május 15.